IVACE E+E, Exportació i Ocupació 2019Finalitza termini d’inscripció DIVENDRES 11 DE GENER 

US ANIMEM Que FEU DIFUSIÓ D’AQUESTES BEQUES REMUNERADES ENTRE ELS VOSTRES EXALUMNS/ES.

 

Les Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació ESTAN DIRIGIDES A JÓVENS MENORS DE 30 ANYS, TITULATS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, DE LES FAMÍLIES D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ AIXÍ COM DE COMERÇ I MÀRQUETING, EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ I QUE SON BENEFICIRIS EN EL FITXER DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL.

Tenen una duració de 9 mesos i SÓN REMUNERADAS (850 EUROS/MES); el becari rep una remuneració de 7.650 €.El termini per a la presentació de sol·licituds ha començat i finalitza l’11 de gener de 2019.

Consistixen en la realització de pràctiques en comerç exterior, que el becari podrà desenrotllar en:

·        Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d’exportació.  

·        Associacions/Federacions sectorials de la Comunitat Valenciana, entre els objectius del qual es troben la promoció exterior i de l’exportació dels seus associats.

Simultàniament, es realitzarà una formació teòrica a través d’un curs de gestió operativa de comerç exterior i un curs English for international trade.

Per a ampliar la informació sobre la convocatòria de Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació podeu accedir a la nostra pàgina Web (www.ivace.es), on a més trobareu les bases de la convocatòria i la sol·licitud d’inscripció.

Contacte: 96 120 96 64, becasinternacional.ivace@gva.esivace.es

BECAS IVACE E+E, Exportación y Empleo 2019 
Finaliza plazo de inscripción VIERNES 11 DE ENERO  
OS ANIMAMOS A QUE HAGÁIS DIFUSIÓN DE ESTAS BECAS REMUNERADAS ENTRE VUESTROS EXALUMNOS/AS.
Las Becas IVACE E+E, Exportación y Empleo ESTAN DIRIGIDAS A JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS, TITULADOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, DE LAS FAMILIAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ASI COMO DE COMERCIO Y MARKETING, EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO Y QUE SON BENEFICIARIOS/AS EN EL FICHERO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. 

Tienen una duración de 9 meses y SON REMUNERADAS (850 EUROS/MES); el becario recibe una remuneración de 7.650 €. 

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 11 de enero de 2019. 

Consisten en la realización de prácticas en comercio exterior, que el becario podrá desarrollar en: 
1.        Empresas de la Comunitat Valenciana que se encuentren en cualquier fase del proceso de exportación.   
2.        Asociaciones/Federaciones sectoriales de la Comunitat Valenciana, entre cuyos objetivos se encuentren la promoción exterior y de la exportación de sus asociados. 

Simultáneamente, se realizará una formación teórica a través de un curso de gestión operativa de comercio exterior y un curso de English for international trade. 

Para ampliar la información sobre la convocatoria de Becas IVACE E+E, Exportación y Empleopodéis acceder a nuestra página Web (www.ivace.es), donde además encontraréis las bases de la convocatoria y la solicitud de inscripción. 

Contacto: 96 120 96 64,         becasinternacional.ivace@gva.es,  ivace.es

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter